Gốc > Chia sẻ tài nguyên >

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”

 

 

 

B1. Tạo một file có thông số như hình 1


Hình 1

B2. Chọn File > Import > Import to Stage và chọn một hình nào đó tùy ý bạn


Hình 2

B3. Chọn Window > Align để mở bảng Align và chọn các vị trí trên hình 3 để chỉnh hình nằm ngay ngắn


Hình 3

B4. Nhấp chuột phải vào Frame 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 4)


Hình 4

B5.Thực hiện tương tự Bước 4 cho các Frame 3, 4, 5,..., 10 (xem hình 5)


Hình 5

B6. Tạo một lớp mới (xem hình 6)


Hình 6

B7. Nhấp vào Frame 1 của Layer 2. Chọn công cụ Oval Tool, bỏ màu viền, chọn màu tô là xanh (xem hình 7)


Hình 7

B8. Vẽ một hình tròn xanh ngay giữa hình và nhờ bảng Align để chỉnh nó nằm ngay giữa khung làm việc (xem hình 8)


Hình 8

B9. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của Layer 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 9)


Hình 9

B10. Nhấp chuột phải vào hình tròn và chọn Free Transform (xem hình 10)


Hình 10

B11. Nhấn đống thời 2 phím Alt + Shift và dùng chuột rê hình tròn to ra (xem hình 11)


Hình 11

B12. Thực hiện tương tự Bước 9, 10, 11 cho các Frame 3, 4,..., 10 của Layer 2, mỗi Frame sau là hình tròn to hơn Frame trước (xem hình 12)


Hình 12

B13. Nhấp chuột phải vào Layer 2 và chọn Mask (xem hình 13)


Hình 13

B14. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả.

 

Nhắn tin cho tác giả
Trương Khắc Khuyên @ 14:59 28/01/2010
Số lượt xem: 3857
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Vết dầu loang không cần phải tạo từng Keyframe như vậy!

ở key Frame 1 cho vết dầu bé, ở Key Frame 10 cho vết dầu to

ở khoảng giữa 2 keyframe chọn Creat Motion Tween

vậy là vết dầu tự loang ra rồi! 

 
Gửi ý kiến