Gốc > Thảo luận Flash > Flash cơ bản >

Bài 2: Làm quen với các công cụ chính trong Flash (phần 2)

Tools panel

 

Giới thiệu về các công cụ còn lại trong Tools panel (từ công cụ thứ 9 trở đi).

Bài giới thiệu về 8 công cụ đầu tiên của Tools panel có thể đọc ở đây:

http://flash.violet.vn/entry/show/entry_id/2009755

 

9. OVAL TOOL

Oval tool

10. RECTANGLE TOOL

 Rectangle Tool

11. PENCIL TOOL

Pencil tool

12. BRUSH TOOL

Brush tool

13. INK BOTTLE TOOL

Ink bottle tool

14. PAINT BUCKET TOOL

Paint Bucket 1Paint Bucket 2

15. EYEDROPPER TOOL

Eyedropper tool

16. ERASER TOOL

Eraser tool

17. HAND TOOL & ZOOM TOOL

Hand tool & Zoom tool

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Anh Tuấn @ 12:05 26/09/2009
Số lượt xem: 7846
Số lượt thích: 1 người (Võ Phi Hải)
Avatar
Làm quen với các công cụ chính trong Flash (phần 2)
 
Gửi ý kiến