GIÁO TRÌNH FLASH ACTION SCRIP Nguyễn Anh Cường

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN ANH CƯỜNG- trungtamtinhocabc@yahoo.com
Người gửi: Nguyễn Huy Năm
Ngày gửi: 23h:54' 14-11-2011
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 583
Còn nữa...
No_avatar

Cho em hỏi, em tạo một movieclip trong đó: em tạo layer 1 là một khung, layer tiếp theo em lấy ra 1 text input, 1 check box, 2 text area trong components. 

Hỏi: em co thể viết code cho mc đạt yêu cầu sau không?:

- đặt tên (tên mà sử dụng cho a.s) text input là a

- đặt tên check box là b

- đặt tên 1 text area là c

- đặt tên 1 text area là d

- a được nhập có giá trị từ 0 đến 170

- c = i_a + i_b

- trong đó i_a là giá trị chọn là 1 hoặc 0 nếu a thoa mãn điều kiện 0 < a <170 hoặc a = 0

- trong đó i_b là giá trị chọn là 1 hoặc o nếu tích vào check box hoặc không tích

- d sẽ hiển thị là 0 hoặc 1 nếu c < 2 hoặc c = 2

 
Gửi ý kiến