Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Phương
Giới tính Nam
Đơn vị Trường ĐH Xây dựng Miền Tây
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này