Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Đình Cẩn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chánh
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 857 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này