Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Yên
Giới tính Nam
Website https://yuio.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Nguyễn Đình Triển
Đã đưa lên 2433 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 313 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5694 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 173986 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này