Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Kim Loan
Giới tính Nữ
Website https://trinhthikimloan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Văn Hoài
Quận/huyện Huyện Chợ Gạo
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 21925 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 265 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4586 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 337360 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này