Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://flash.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 770 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 346 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7393 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này