Thông tin thành viên

321835.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Hoàng Thị Phương Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Đình 2
Quận/huyện Quận Nam Từ Liêm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2333 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7584 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này