Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quản Cơ Thành
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 248 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 326 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này