Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Đình Thông
Giới tính Nữ
Đơn vị lớp kh27
Tỉnh/thành khánh hòa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này