Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Văn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Email liên hệ: thanhdv99502@kiengiang.edu.vn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 235 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 642 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 345 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54976 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này