Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nghiêm Chí Cương
Giới tính Nam
Đơn vị Bệnh Viện A Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này