Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Thanh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Can Hồ
Quận/huyện Huyện Mường Tè
Tỉnh/thành Lai Châu
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 403 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 715 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35995 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này