Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Chi
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT chuyên Nguyễn Huệ
Tỉnh/thành Ha Noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 75 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này