Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Thái Ngô Trường
Giới tính Nam
Đơn vị trường THPT Tây Thạnh
Tỉnh/thành Thành Phố Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 55 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này