Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Thu Hằng
Giới tính Nữ
Website https://thuhangpt77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Uyên
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phạm Hồng Việt, Nguyễn Đình Hà
Đã đưa lên 674 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 402 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8835 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 217953 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này