Flash cơ bản

1913665 Bài 0: Flash là gì? (What is Flash?)
Bài viết này sẽ trình bày dưới dạng Q & A (hỏi và trả lời) để các bạn dễ dàng tìm được câu trả lời cho các thắc mắc của mình. Những thắc mắc chung về Flash chưa tìm thấy trong bài này thầy cô có thể hỏi ở phần comment tôi sẽ bổ sung thêm . Q: Flash là gì? A: "Flash" là cái tên được dùng chung cho 1 vài khái niệm khác nhau nên cũng sẽ có 1 vài giải thích khác nhau cho thuật ngữ này:...

Bài hướng dẫn

2360018 Tạo các hành tinh có vệ tinh quay xung quanh (bằng AS2)
Bài viết sử dụng 1 số hành tinh trong hệ mặt trời để minh họa. Ý tưởng chính để làm cho 1 hành tinh chạy theo 1 quỹ đạo (hình elip): -Tạo ra 1 sự kiện lặp đi lặp lại sau mỗi khoảng thời gian nhất định (có thể dùng onEnterFrame hoặc hàm setInterval), mỗi lần dịch chuyển vị trí movieclip hành tinh đi 1 đoạn để tạo cảm giác hành tinh di chuyển. -Dựa vào góc quay của hành tinh (quanh tâm) để mô tả chuyển động: sau mỗi...