Thông tin thành viên

644493.jpg";i:1;i:200;i:2;i:144;}}-photo
Họ và tên Phạm Trọng Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tupk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Quảng Long
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 72 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 796 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này