Avatar

Thầy Ngọc Hòa làm mây bay hay quá ! Thế mà tôi không nghĩ ra, cứ cặm cụi vẽ, vừa lâu vừa không được đẹp.

Avatar

Thầy Hòa ơi cho xim mã lệnh của các tex ngày tháng năm với. Cám ơn thầy nhiều.

Avatar

Rất cám ơn thầy Hòa! mong được học hỏi nhiều hơn ở thầy.

Avatar

Nhưng rất tiếc là dow về mở không được nó báo unexpected file format thầy ạ.

Avatar

Thầy phải cài PM Winrar, sau đó giải nén là được đồng thời trong máy phải có soft Flash 8.0 trở lên.

Avatar

Rất công phu!

 
Gửi ý kiến